De Fryske Waedrinners

Dokkum

Het waddengebied vormt het domein van de Fryske Waedrinners, een club van wadgidsen met een historie die teruggaat tot 1965, de begintijd van het wadlopen. De Fryske Waedrinners is één van de zeven door de provincies Friesland en Groningen erkende wadloopverenigingen. Zij lopen vooral naar Ameland en de Engelsmanplaat, maar ook op diverse andere tochten kunnen zij je begeleiden .

Wadlopen
Bestaat er nog avontuur in Nederland? Jazeker: een tocht naar een van de waddeneilanden of zandplaten voor onze kust. Je kunt lopen in een wonderlijk niemandsland, waar op het ene moment visserschepen varen en waar je even later wadend of droogvoets je weg kunt gaan.

Wandelen in het waddengebied betekent het betreden van een oerwereld van verrassende schoonheid, van vergezichten en wolkenluchten, van wadpieren en vogels. Stoutmoedige lieden ontdekten dat men ook te voet die bijzondere wereld, noch land noch zee, kan binnentrekken. Niet zo maar, maar met voldoende kennis van de getijden, van het weer, van geulen en prielen, van kaart en kompas. Pas dan is er een kans om de strijd met tij en tijd te winnen, om succesvol te zijn in het spel met de zee in haar zwakke momenten.

De tocht naar Ameland
De tocht naar Ameland duurt ruim 3 uur en is ongeveer 10 kilometer lang. Hier loop je door landaanwinningswerken en het eerste uur is nogal zwaar vanwege het slik, waar je in wegzakt. Ben je eenmaal door de landaanwinning geploeterd, dan heb je het zwaarste stuk van de tocht achter de rug (Verderop in het wad kunnen echter, afhankelijk van de route, ook wel slikvelden voorkomen).

Het volgende stuk loop je over de drooggevallen zeebodem naar Ameland. Hierbij worden, afhankelijk van de te kiezen route, meerdere geulen over gestoken. Soms zijn geulen slechts enkeldiep, soms zul je tot aan de borst door het water moeten waden. Breed zijn geulen nooit, meestal een meter of 10 tot 20. De rest van de tocht voert voornamelijk over hard zand.

Op het eiland aangekomen is het nog ongeveer een half uur lopen naar een boerderij, gelegen op de Kooiplaats. De Kooiplaats, gelegen ten oosten van het dorp Buren, vormt de meest oostelijke bebouwing op Ameland en is per auto bereikbaar. Op deze boerderij is de mogelijkheid om jezelf schoon te maken en om te kleden.

De tocht naar de Engelsmanplaat
De Engelsmanplaat (in het Fries de Kalkman genaamd) is een zandplaat in het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog. De tocht in dit gebied duurt 3 tot 4 uur en gaat door een afwisselend stuk van het wad. Het startpunt is gelegen aan de zeedijk tussen de dorpen Nes en Wierum, ruim 10 kilometer boven Dokkum. De tocht eindigt op hetzelfde punt als waar we zijn begonnen. Daardoor is het mogelijk route en lengte aan te passen aan de wensen van de groep en de omstandigheden.

Google Maps

Adres

De Fryske Waedrinners
Cohenstraat 10
9103 PT Dokkum

Uitjes in de buurt

Reviews van De Fryske Waedrinners

Schrijf een review!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.