De Alde Feanen

Earnewâld

Nationaal Park De Alde Feanen

Onland (ûnlan) in het hart van Friesland

Ingeklemd tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten ligt in het hart van Friesland een juweel van een onland. Het laagveenmoeras De Alde Feanen, dat vroeger als onland werd aangemerkt, is verre van een ‘ûnlan’ te noemen: meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen, moerasbossen en graslanden wisselen elkaar af. Vooral op die graslanden voelen orchideeën zich thuis.

Het mag dan vroeger wel een onland geheten hebben, voor planten, bloemen (orchideeën!) en dieren is dat het in elk geval niet. In De Alde Feanen komen zo’n 450 soorten planten voor en broeden ruim 100 soorten vogels. Dat is logisch, want elk stadium in de ontwikkeling van een moerasgebied, van de weidsheid van het open water tot de beschutting van het moerasbos, heeft zijn eigen karakteristieke bewoners.

Wie dit nationale park van zijn mooiste kant wil zien, kan niet zonder vaartuig. Ontdek het park door zelf in een kano door het water te peddelen, te roeien of met een fluisterboot mee te gaan. Het grootste deel van De Alde Feanen is vrij bevaarbaar. Dankzij de vele aanlegplaatsen zijn er leuke routes. Pas wel op, aanleggen in het riet is niet toegestaan. Wil je het groter aanpakken, verken dan met een zeilboot de grote plassen, De Grutte Krite en De Saiterpetten.

Google Maps

Adres

Nationaal Park
Koaidyk 8-A
9264TP Earnewâld

Uitjes in de buurt

Reviews van De Alde Feanen

Schrijf een review!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.