Wolvega

Steenwijkerland

Verken de omgeving van Wolvega, die gekenmerkt wordt door een kleinschalige groene omgeving. Oorspronkelijk is het een streekdorp, dat voor het eerst vernoemd is in 1218 als Wolwagham. Vooral de arbeidersklasse was alom vertegenwoordigd in de negentiende eeuw. Akkerbouw en veeteelt werd in deze omgeving veel bedreven. Het was een relatief welvarend dorp, dat een belangrijke kern werd door de aanleg van de Rijksstraatweg tussen Leeuwarden en Zwolle. In Wolvega zie je nog wat oude gebouwen staan, zoals het uit 1835 daterende Grietenijhuis en het stationsgebouw dat 30 jaar later werd gebouwd. Je doorkruist de Rottige Meente, een natuurreservaat dat op de grens van Overijssel en Friesland ligt. Het gebied, vol kleine graslandjes, trilvenen en veenmosrietlanden ontstond door vervening: rond 1900 werd het gebied ontgonnen en uitgebreid door middel van ruilverkaveling. De petgaten en legakkers zijn subtiele herinneringen aan de tijd van de turfwinning. De grote vuurvlinder en de Europese otter hebben het er prima naar hun zin en bijzonder is ook de aanwezigheid van het zeldzame groenknolorchis. Prachtige molens sieren de Rottige Meente. Twee schitterende exemplaren staan dicht bij elkaar. De Rietvink, gebouwd in 1855, is een door wind aangedreven poldermolen die tot 1964 als zodanig is gebruikt. Daarna werd de achtkante bovenkruier omgebouwd tot vakantiewoning. De Reiger is de andere windmolen die in het poldergebied staat. De molen werd in 1871 gebouwd. Ook deze achtkante bovenkruier werd ingezet om de polder te bemalen, maar de grondzeiler kreeg later ook een woonbestemming.

Adres

Route.nl

Steenwijkerland

Uitjes in de buurt

Reviews van Wolvega

Schrijf een review!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.