Westfries Museum

Hoorn
Roode Steen 1
1621 CV Hoorn
Gedurende de ruim honderd jaar dat het museum bestaat, werd het gebouw verrijkt met schuttersstukken, schoorsteenstukken en interieuronderdelen die herinneren aan hun vroegere gebruikers. Daarnaast kregen tal van voorwerpen met betrekking tot de cultuur en de geschiedenis van Hoorn en West-Friesland een plaats in dit gebouw. De beschrijvingen van het gebouw en de collectie geven een beeld van een opmerkelijk stukje vaderlandse geschiedenis.

Archeologie
In de bodem bevinden zich talloze voorwerpen uit lang vervlogen tijden. Opgravingen in de stad en omgeving leveren dan ook altijd een schat aan gegevens en objecten op. In de kelders van het Westfries Museum (pas in 1953 ontdekt en daarna gerestaureerd), zijn die schatten te zien. Er liggen skeletten van nonnen uit het klooster, een duiker voor de waterbeheersing uit de Omringdijk, talloze tegeltjes, maquettes van de stadspoorten, een leren wambuis en nog veel meer.

In de archeologische afdeling van het museum krijg je een indruk van een menukaart van de middeleeuwer, een beeld van de strijd van de Westfriezen tegen het water en tegen graaf Floris V en hoe het leven van ambachtslieden in de stad er uit moet hebben gezien.

VOC
De VOC, de eerste Nederlandse multinational, werd in 1602 opgericht. De Compagnie hield zich bezig met de handel in Zuidoost-Azië. Vanuit Amsterdam, Rotterdam, Delft, Middelburg, Enkhuizen en Hoorn voeren schepen naar de Oost om specerijen op te halen uit Indonesië, porselein uit Japan, huiden en tin uit Maleisië, sitsen stoffen uit India en ga zo maar door. In twee eeuwen tijd werd voor vele miljoenen guldens verhandeld in de VOC-steden. In Hoorn zijn er nog de pakhuizen, het Oostindisch Huis en andere sporen van de VOC te zien. Het museum heeft een grote zaal ingericht die de geschiedenis laat zien van de Loffelijcke Compagnie. Modellen van de schepen waar ze mee voeren, navigatie-instrumenten als de Hollandse Cirkel en de Jacobsstaf, kaarten, schilderijen van de bewindhebbers en handelaren. Ook hangt er een schilderij van Jan Pietersz. Coen. Jan Pietersz. Coen is geboren en opgegroeid in Hoorn. Hij werd begin zeventiende eeuw Gouverneur-Generaal van Indië.

Stad Hoorn
In 1357 kreeg Hoorn stadsrechten. Dat was heel belangrijk voor de handelsplaats in de horn (=hoek) van de dijk. Volgens overlevering zou de stad gesticht zijn door drie bierbrouwende broers uit Hamburg. De stad lag gunstig (aan het riviertje de Gouw) en werd een vestigingsplaats voor vele koop- en ambachtslui. Het plein in de stad, het Rode Steen, werd het centrum voor handel, bestuur en rechtspraak. Vele oude gebouwen laten zien dat de stad een belangrijke functie had voor de regio: de Waag, het Stadhuis, het Proostenhuis en het Stynhuis (waar later het Westfries Museum gebouwd is). In de zeventiende eeuw werd Hoorn een van de belangrijkste havensteden in Holland en vele belangrijke instellingen vonden in de stad een plaats. De Munt, de Admiraliteit (marine), De Noordsche Compagnie, De Verenigde Oostindische Compagnie en de Geoctroyeerde Westindische Compagnie. Veel van de rijkdommen en gebruiksvoorwerpen uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw zijn in het Westfries Museum te zien.

Bezoek de website >>

    Reviews van Westfries Museum

    Om een recensie te kunnen schrijven moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen of een account aan te maken.