Nederlands Zouavenmuseum

Oudenbosch
Nederlands Zouavenmuseum
Markt 31
4731 HM Oudenbosch

Oudenbosch was in de jaren 1864-1870 het voornaamste verzamel- en vertrekpunt voor Nederlandse aspirant-zouaven. Het museum omvat drie zalen waarin u schilderijen, uniformen, wapens en vaandels aantreft, die herinneren aan het legendarisch geworden zouavenregiment. Een interessant- en misschien wel het aardigste- gedeelte van de permanente expositie wordt gevormd door talrijke persoonlijke brieven, dagboekjes, foto’s e.d.

Het museum omvat drie zalen
In zaal I aandacht voor het ontstaan van de zouavenstrijd en de zouavenwerving. Een duidelijke dia-klankserie geeft u in 12 minuten achtergrondinformatie. In zaal II aandacht voor het krijgsgewoel, met als pronkstuk het Mentana-vaandel ontworpen door Pierre Cuypers en in zaal III aandacht voor de Val van Rome op 20 september 1870 en het leven van de zouaven na die datum. De afdelingsvaandels van de zouavenbroederschappen sieren deze ruimte.

Documentatiecollectie
Behalve de voorwerpen beschikt het museum over een unieke documentatiecollectie. Vooral de inschrijfregisters en persoonsdossiers bevatten een schat aan persoonlijke gegevens die u elders niet of moeilijk kunt achterhalen.

Onderzoek
U kunt zelf onderzoek komen doen in de documentatie of tegen vergoeding naspeuringen laten verrichten. In zaal III treft u een informatiezuil aan die u kunt raadplegen! De conservator geeft u graag informatie.

Bezoek de website >>

Zouavenmuseum
Schilderij

    Reviews van Nederlands Zouavenmuseum

    Schrijf een review!

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    * verplichte velden